Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Κατασκευής Μεταλλικού Πλαισίου Στήριξης Κτηρίου , για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  6796/2023

 

Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  59/2023