Δελτίο Τύπου της Ν.Μ. Κυπαρισσίας 07/11/2023

 

Κυπαρισσία 07/11/2023  
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΦΑΡΑ

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

        Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας στην 32η συνεδρίασή τους, την 19.10.2023, απεδέχθη ομόφωνα τη δωρεά του κ. Τσαφαρά Παναγιώτη για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού  Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που αφορά :

 

Δύο (2) κλιματιστικά 9.000 btu

 

             Ο κ. Τσαφαράς παρέδωσε τον παραπάνω τεχνολογικό εξοπλισμό , αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συμπαράσταση του στον αγώνα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας .

           Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικά ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη δωρεά.

 

Με εκτίμηση,

                                                                                                     Δημήτριος Λαμπρόπουλος

                                                                                              Αναπληρωτής Διοικητής

Γ.Ν Μεσσηνίας – Ν.Μ Κυπαρισσίας