Προγραμματισμός για Νοσηλεία

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας γίνεται με γνωμάτευση είτε από τον ιατρό της Νοσηλευτικής Μονάδας (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από τον εφημερεύοντα ιατρό των ΤΕΠ (επείγουσα εισαγωγή).


Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:
• το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
• το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα.
• θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους καθώς και την ΔΟΥ που υπάγονται.
Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Κίνησης Νοσηλευομένων Ασθενών το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από τους οικείους του ασθενή.


Πριν την Αναχώρηση σας βεβαιωθείτε ότι:
• Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.
• Ζητήσατε από τον Ιατρό του Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρικά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την αναχώρησή σας.
• Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.
• Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Λογιστήριο Ασθενών.
• Παραλάβετε το εξιτήριό σας από το Γραφείο Κίνησης.
Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία της Νοσηλευτικής Μονάδας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.