Χρήσιμα τηλέφωνα

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Τηλεφωνικό Κέντρο Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας:

27610 24051

Υπηρεσία Τηλεφωνικών Ραντεβού:

27613 60210-211


Ώρες Λειτουργίας:

9:30πμ – 2:00μμ

Μέρες Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή