Ιστορικό

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1947, βρίσκεται στο Δυτικό άκρο της Πελοποννήσου και εξυπηρετεί περίπου 50.000 κατοίκους.

Το οικόπεδο, επί του οποίου κατασκευάσθηκε είναι δωρεά από τον Γεώργιο Αλεξόπουλο. Η κατασκευή της έγινε με  δαπάνες του  Ελληνικού  Δημοσίου  και από την αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που  άφησε ως  κληροδότημα, Δωρεά με την υπ’ αρίθμ.485/36 διαθήκη από Γεώργιο Αλεξόπουλο  με τον μόνο όρο να λειτουργήσει και να παραμείνει Νοσοκομείο.

 
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

Η Δυναμικότητα της Νοσηλευτικής Μονάδας είναι εβδομήντα (70) κλινών, (ανεπτυγμένες 69), με σαράντα δύο (42) κλίνες Παθολογικού Τομέα και είκοσι οχτώ (28) κλίνες Χειρουργικού Τομέα.

Διαθέτει επίσης Μ.Τ.Ν. αποτελούμενη από 14 μηχανήματα.

 Με δωρεά της Αθηναΐδας Κόντου έγινε μελέτη και κατασκευή κτιρίου 303 τ.μ. (έτος 1998) με σκοπό να λειτουργήσει Μονάδα Τεχνικού Νεφρού.

Επίσης  με δωρεά από το Βενετσιάνο Κάκκαβα (έτος 2008) έγινε η μελέτη για την αναδιαρρύθμιση / ανακαίνιση  των χώρων του Χειρουργείου και με επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο ολοκληρώθηκε το έργο.

Με τη δωρεά των αδελφών Ελένης Συναδινού και Βενετίας Γεωργοπούλου (έτος 2001) πάνω από το κτίριο της Μ.Τ.Ν. έγινε μελέτη και κατασκευή  δεκατεσσάρων (14) μονόκλινων και δίκλινων  θαλάμων  κτιρίου 370 τ.μ.  με σκοπό να λειτουργήσει ως κλινική. Λειτούργησε τον Ιούλιο του 2005, και εγκαινιάσθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής, το εδαφικό ανάγλυφο, το άσχημο οδικό δίκτυο και η μεγάλη απόσταση από γειτονικά Νοσοκομεία καθιστά τη Νοσηλευτική Μονάδα  απαραίτητη για την καλή υγεία των πολιτών της περιοχής.