Μικροβιολογικό τμήμα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27613 60108

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2761360108 

Το Μικροβιολογικό τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας.


Στο Τμήμα εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Καλλιέργεια Βιολογικών Υγρών

 • Καλλιέργεια καθετήρων

 • Καλλιέργεια ούρων

 • Καλλιέργεια πτυέλων

 • Καλλιέργεια Βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) και βρογχικών εκκρίσεων

 • Καλλιέργεια αναερόβιων μικροβίων

 • Γενική κοπράνων

 • Παρασιτολογική κοπράνων

 • Αιμοσφαιρίνη κοπράνων

 • Test κυήσεως

 • Αντιβιογράμματα και έλεγχος μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά

 • Έλεγχος και αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων

 • Βιοχημικές εξετάσεις (σάκχαρο, ουρία, κ.λπ.)

 • Ανοσοενζυμικές εξετάσεις (έλεγχος αναιμίας, θυροειδούς καρκινικοί δείκτες, κ.α.)

 • Κυτταρολογική εξέταση βιολογικών υγρών (με χρώση MG-Giemsa): 

 • ΕΝΥ, πλευριτικό, ασκιτικό, αρθρικό υγρό


Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος : Τσιγκάνου Ελένη

Τηλ: 27613 60108

Μαστορόπουλος Χρυσοβαλάντης: Επιμελητής Α’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας