Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν, ενώ τηρείται αυστηρά το απόρρητο.

Το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας έχει ως σκοπό την υποστήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική και συνηγορία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, τη πληροφόρηση για τις προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές, τις δομές κοινωνικής φροντίδας, καθώς και τη διασύνδεση του ασθενή με τις υπάρχουσες μετανοσοκομειακές υπηρεσίες και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης στην κοινότητα.


Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας

 • Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής  και ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και στήριξης  των παιδιών , έφηβων και νέων.

 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη , συμβουλευτική αγωγή και  συνεργασία με το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 • Παραπομπή και διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας &   πρόνοιας ,  κοινωνικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία ή διοικητικές υπηρεσίες.


Λόγοι παραπομπής στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας μπορεί να είναι:

 

 • Απόπειρες αυτοκτονίας
 • Παιδική προστασία
 • Υποστήριξη καρκινοπαθών
 • Οικονομικές δυσκολίες
 • Έλλειψη στέγης
 • Έλλειψη περιβάλλοντος
 • Ανασφάλιστοι – άποροι ασθενείς
 • Προβλήματα ψυχικής υγείας
 • Μετανοσοκομειακή φροντίδα
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Εθισμός και χρήση ουσιών
 • Κακομεταχείριση/κακοποίηση ηλικιωμένων

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν, ενώ τηρείται αυστηρά το απόρρητο. Οι εξυπηρετούμενοι συνεργάζονται με την Κοινωνική Υπηρεσία της Νοσηλευτικής Μονάδας μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.

 

Κοινωνική Λειτουργός: Μαγουλά Δήμητρα

Τηλ: 2761360238