Διαιτολογίας - Διατροφολογίας

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της διατροφής και παρέχει υπηρεσίες τόσο για την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την διατροφή όσο και για την διατροφική τους αντιμετώπιση.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αλλαγή του τρόπου διατροφής του ατόμου και υλοποιούνται προγράμματα δημόσιας υγείας που αφορούν στον γενικότερο πληθυσμό (δημοτικά σχολεία, γυμνάσιο,λύκειο).

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και θεραπείας περιλαμβάνονται:

  • η εκτίμηση του διατροφικού κινδύνου,

  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος διατροφικής αντιμετώπισης και
  • η παρακολούθηση και επανεκτίμηση της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς με τη διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση του σε θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην υγεία και στην ασθένεια.

 

Κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφολογίας 

  • Συνεργασία με όλες τις κλινικές της Μονάδας: Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική, ΜΤΝ, Χειρουργείο.
  • Επίβλεψη και εκτέλεση του συνόλου των διαιτολογικών πρωτοκόλλων, όλων των κλινικών του νοσοκομείου, βάση των ιατρικών οδηγιών. Τα πρωτόκολλα ακολουθούν τις προδιαγραφές που θέτουν διεθνείς οργανισμοί υγείας και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνονται ανάλογα με τις επιστημονικές εξελίξεις.
  • Σχεδιασμός των διαφόρων διαιτητικών μενού, με γνώμονα τις εξατομικευμένες διατροφικές ανάγκες του κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσωπικές του επιθυμίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών των γευμάτων.
  • Επίβλεψη της κουζίνας και της παραγωγικής διαδικασίας των γευμάτων, τόσο σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, όσο και σε θέματα εμφάνισης και γεύσης των παρασκευαζόμενων φαγητών.
  • Παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων, μέσω συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικό έργο. Εκπαίδευση ασθενών με χρόνιες παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διατροφή.
  • Αντιμετώπιση διατροφικών περιστατικών στο Εξωτερικό Διαιτολογικό Ιατρείο. Η διαδικασία ξεκινάει από τη σύνταξη της διατροφικής αξιολόγησης, δηλαδή την εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης του νοσηλευόμενου ή μη, ασθενή. Στη συνέχεια, κατόπιν σύντομου ιστορικού υγείας και καθημερινών συνηθειών σχηματίζεται εξατομικευμένο διαιτολόγιο, προσαρμοσμένο στην καθημερινότητα του ενδιαφερόμενου. Στόχος είναι η αλλαγή επιβλαβών διατροφικών συμπεριφορών και η υιοθέτηση ενός μοντέλου διατροφής το οποίο να είναι χρηστικό, νόστιμο, υγιές καθώς και να καλύπτει πλήρως τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες.

Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

Μαρτίνου Γεωργία, MsC.

Τηλ: 2761360238