Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το ΤΕΠ εφημερεύει όλο το 24ωρο, προσφέροντας υποδοχή, διαλογή, διαχείριση όλων των επειγόντων που μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ ή φθάνουν με ίδια μέσα.

Το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών βρίσκεται στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.
Το ΤΕΠ εφημερεύει όλο το 24ωρο, προσφέροντας υποδοχή, διαλογή, διαχείριση όλων των επειγόντων που μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ ή φθάνουν με ίδια μέσα.

Στην αντιμετώπιση αυτή περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του πάσχοντος ασθενούς, οι κατάλληλες κατά περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του οξέως προβλήματος και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ):
Τηλ: 2761360101Προϊσταμένη Εργαστηριακού τομέα - εξωτερικών ιατρείων: Νικολοπούλου Δήμητρα
Τηλ: 2761360101