Αναισθησιολογικό Τμήμα

Αναισθησιολογικό Τμήμα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.