Νοσηλευτική Υπηρεσία

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες της Νοσηλευτικής Μονάδας συνδράμει καθοριστικά στη σωστή λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας.

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους νοσηλευόμενους.Κύριο καθήκον αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, γι’ αυτό τον σκοπό υπάρχει κοινός σχεδιασμός και συμβουλευτική καθοδήγηση όλου του  νοσηλευτικού προσωπικού.


 

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν:

  • Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Νοσηλευτικής Μονάδας για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου.

  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών, ενισχύοντας  τη συμμετοχή τους σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα , επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.

  • Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής.

  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.

 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Αλεξοπούλου Σταματία

ΤΕ Νοσηλεύτρια Msc

Τηλ: 27613 60141

 

Προϊσταμένη παθολογικού τομέα: Πολυζωγοπούλου Θεοδώρα

Τηλ: 27613 60240

Προϊσταμένη χειρουργικού τομέα: Σαλαβούρα Δήμητρα

Τηλ: 27613 60135

Προϊσταμένη εργαστηριακού τομέα-εξωτερικά ιατρεία: Νικολοπούλου Δήμητρα

Τηλ: 27613 60101