Δικαιώματα Ληπτών/ριων

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υπηρεσιών Υγείας


Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Ν.4368/21.02.2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.2.2016) και την υπ.αριθ.Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.02.2017, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/τ.Β΄/2017).

Βασικές αρχές λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην καταχώριση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι:
• Ν.2071/92 (ΦΕΚ 123/τ.Α/14.7.1992), άρθρα 47 & 94-100
• Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96/τ.Α/17.05.1999), άρθρα 1 & 2
• Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/τ.Α/21.08.1997), άρθρο 1
• Ν.2619/98 (ΦΕΚ 132/τ.Α/19.06.1998), άρθρο 1
• Ν.3418/05 (ΦΕΚ 287/τ.Α/28.11.2005)
• Π.Δ.216/01 (ΦΕΚ 167/τ.Α/25.07.2001)


Αρμοδιότητες Γραφείου

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα μεριμνά:
• Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
• Τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
• την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του Νοσοκομείου.
• την ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές πρακτικές.
• τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
• την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών.

Σκοπός και Στόχοι:

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν τη παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη, ει δυνατόν, δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση.

 

Επικοινωνία

Μαγουλά Δήμητρα: 2761360238 Υπεύθυνη Γραφείου
Μαρτίνου Γεωργία: 2761360238
Παπασπυροπούλου Κων/να: 2761360176

Fax: 2761360189
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.